Modezaak Jan Worm (1903 – 1974)

Op 26 april 1903 opent Jan (Johannes Bernardus Benedictus Maria, geboren op 11 augustus 1876 te Arnhem) Worm zijn zaak in herenmode artikelen op de Grote Markt 6 (Wijk B nummer 6) in Gorinchem. Hij is dan slechts 27 jaar oud. Hij vestigde zich officieel op 26 juni 1903 in de gemeente Gorinchem, dit was dus pas na de opening van de winkel.

Opening Jan Worm Grote Markt 6 - 26-04-1903
Advertentie opening Jan Worm, Nieuwe Gorinchemse Courant 26-04-1903

Waarom Jan vanuit Arnhem in Gorinchem terechtgekomen is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is hij hier voor zijn liefde, Marie Aben, naartoe gekomen. Hij trouwde in 1905 met haar.

Een aantal maanden voor de opening van de winkel wordt in de Nieuwe Gorinchemse Courant (21 februari 1904) de volgende advertentie van J. Worm afgedrukt, de zaak was toen dus nog niet geopend! Er wordt onder andere geadverteerd voor Engelsche hoeden en American hats. Vermoedelijk voor dit tijd modieuze hoofddeksels die in Gorinchem niet zomaar bij elke winkel te verkrijgen waren. Het adres is al wel Groote Markt 6, waar even later de winkel geopend zal worden.
Mogelijk woonde hij eerst op dit adres en was dit de aanleiding om de winkel te starten.

Jan Worm - Advertentie Nieuwe Gorinchemsche Courant, 21021904

In 1909 werd een aanvraag gedaan voor een uithangbord, een ‘hoge hoed’ voor het pand aan de Grote Markt. Bij de aanvraag zat onderstaande tekening.

Jan Worm In 1909 vroeg hij vergunning aan voor een uithangbord boven zijn stoep. Grote Markt B6, huis heette 'de Engel'

De realisatie van het uithangbord is op onderstaande foto te zien. De foto moet tussen 1909 en 1912 zijn gemaakt.

Jan Worm op Grote Markt B6
Foto Hoedenmagazijn Jan Worm (via Facebook / Huub Phielix) op de Grote Markt B 6 (in 1929 werd dit huisnummer Grote Markt 1)

Zoals in bovenstaande advertenties te zien is werd in 1903 al direct gericht geadverteerd in de verschillende seizoenen.

  • Strohoeden in mei
  • Sinterklaascadeaus in november
  • Ijsmutsen in december

Opvallend is dat de advertenties steeds anders gezet waren. Het adres werd soms zonder huisnummer vermeld. Prijzen werden in deze advertenties ook niet genoemd, er werd ook wel wat algemener geadverteerd. Dan werden er soms ook prijzen vermeld, zoals in deze advertentie uit september 1903:

Jan Worm - Advertentie Nieuwe Gorinchemsche Courant, 24051903

Op 3 september 1905 wordt in de Nieuwe Gorinchemse Courant voor het eerst vermelding gemaakt van het telefoonnummer 75 dat de winkel van Jan Worm heeft. Opvallend is dat er als adres “Kelestraat” vermeld wordt.

RAG001000036_157_R

In januari 1906 worden Jan en Marie Worm ouders, hun zoon wordt Wim genoemd (Wilhelmus Cornelis Anthonius Maria), zoals toen gebruikelijk was wordt de geboorte ook in de krant vermeld.

Advertentie geboorte Wim Worm 08-01-906

Naast al het werk dat de winkel meebracht zal het met een eerste kind druk geweest zijn voor Jan en Marie, in de krant verschijnen advertenties om hulp in te huren.

RAG001000128_051_L

In het “Advertentieblad” wordt op 20/04/1906 een nette dagmeid gevraagd en op 11/05/1906, een nette jongen voor wat boodschappen. Uit het feit dat er personeel ingehuurd kon worden kunnen we afleiden dat de winkel goed liep.
Zoon nummer 2 (Cornelis Gerardus Henricus) volgt niet veel later en wordt op 23 augustus 1907 geboren.

Advertentieblad, 1908-1909

Het assortiment wordt ook uitgebreid in de volgende jaren, er wordt geadverteerd voor de verkoop van marine-berets en jongedames- en kinderhoeden.Hierna volgen er ook advertenties voor onder andere overhemden, manchetten en dassen. De zaken bleven goed lopen, er werd wekelijks geadverteerd in de kranten, echter zelden met vermelding van prijzen. In de advertenties werd voornamelijk melding gemaakt van het brede assortiment van goede kwaliteit.

In 1910 verscheen er wel een advertentie waarin prijzen vermeld werden, overhemden voor 2 gulden!

Advertentieblad, 29071910

Worm bleef in de volgende periode zijn zaken verder uitbreiden, in 1911 wordt een verkoper gevraagd om langs de deuren te gaan met paard en wagen om de koopwaar aan de man te brengen.

Advertentieblad, 19051911

Op 28 september 1912 is de zaak verhuisd naar een mooiere locatie. De aankomende verhuizing wordt al een tijdje van tevoren aangekondigd in de advertenties in de lokale kranten.

Jan Worm - Advertentie Advertentieblad, 20091912
Advertentieblad, 20/09/1912
Jan Worm - Advertentie Advertentieblad, 27091912
Advertentieblad, 27/09/1912

Op 7 december 1912 wordt een derde zoon van Anna en Jan Worm geboren, Gerardus Arnoldus Anthonius Worm.

De zaak verhuisde naar de hoek van de Gasthuisstraat en de Arkelstraat (Wijk D nummer 1). Niet ver van de oude locatie vandaan. De telefoon wordt ook opnieuw aangesloten op het Locaal Rijkstelefoonnet (met nummerbehoud!). De nieuwe winkel was gevestigd in het voormalige woonhuis van dokter Chijs (naast arts ook een fervent Oud Gorcum verzamelaar), hij woonde daar tot medio 1900, toen verliet hij Gorinchem (wie er in de tussenliggende periode hebben gewoond is me niet bekend – het pand is in ieder geval verbouwd in de tussenliggende periode).

Ansichtkaart - Hoek Arkelstraat Gasthuisstraat met winkel Jan Worm (verstuurd 1969, uitgever onbekend) (1)
Zaak ‘Jan Worm’ op de hoek Arkelstraat – Gasthuisstraat (na 1912, voor 1931)

In het pand is te zien dat dezelfde voordeur met ‘bocht’ aanwezig is als in de voorgaande vestiging op de Grote Markt. Deze deur is meegenomen naar het nieuwe pand.

We zien op bovenstaande de hoek van de Arkelstraat (rechts) met de Gasthuisstraat (links) met de kledingzaak ‘Jan Worm’. Het heeft duidelijk geregend, de straten zijn nat, bij het fietsenrek met opschrift “Hoeden petten Jan Worm” staat een dame schoon te maken. Links, een pand verderop, naast de zaak van Worm is juwelier C. Stolk gevestigd.

Petra Lemmers - Herenmodezaak Jan Worm - Hoek Arkelstraat Gasthuisstraat
Arkelstraat D1, hoek Gasthuisstraat – Foto Petra Lemmers

Op bovenstaande foto is te zien dat Worm ook het naburige pand (met gevelsteen of reclamebord op de gevel?) in de Gasthuisstraat heeft betrokken. Op het bovenlicht staat ook JAN WORM vermeld. In die etalage zie ik vooral dameshoeden.


Op 2 december 1915 werd ter promotie van het Sinterklaasfeest een stuk in de krant geplaatst met het verhaal dat Sinterklaas incognito ging winkelen met de Redacteur van de Nieuwe Gorinchemse Courant. Hij bezocht verschillende zaken, natuurlijk ook de winkel van Worm, uiteraard is ’t gewoon een leuk stukje reclame, maar zo proef je wel een beetje van de winkel in die periode:

Jan Worm - Nieuwe Gorinchemsche Courant, 02121915 - Sinterklaas

De zaken gingen goed en Worm kon verder uitbreiden. Het pand aan de overzijde van de straat (hoek Arkelstraat / Hoogstraat) werd ook aangekocht. Architectenbureau de Bie heeft de verbouwing uitgewerkt. En op 28 november 1923 werd die winkel geopend.

De pui aan de Arkelstraat zijde getekend door de Bie, zo ook ongeveer gerealiseerd.
Jan Worm - Advertentie Nieuwe Gorinchemsche Courant, 28111923 hoek Hoogstraat Arkelstraat

Op onderstaande foto is de zaak op de hoek Arkelstraat-Hoogstraat goed te zien.

Jan Worm herenzaak op hoek Arkelstraat-Hoogstraat
Jan Worm op de hoek Arkelstraat – Hoogstraat, foto Leen van Andel

De etalage is goed gevuld met hoeden, duidelijk dat deze nog zeer aanwezig waren in het straatbeeld in die periode. In 1924 komt zoon Wim meehelpen in de zaak.


In de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 19 mei 1926 verscheen dit stukje tekst, kennelijk namen automobilisten regelmatig de verkeerde afslag wanneer ze vanuit de Kelenstraat kwamen. Om dit op te lossen werd op de pui van Jan Worm de richting van Utrecht en Dordrecht aangeduid met grote zwarte letters (ik heb hier geen foto’s van kunnen vinden).

Jan Worm - Verkeer - Nieuwe Gorinchemsche Courant, 19051926

In maart 1928 werd in de kranten melding gemaakt over het 25-jarig bestaan van de zaak van Worm. Het is me niet bekend of het jubileum uitbundig gevierd is.

Zoals eerder gemeld lagen de winkels van Worm op een relatief druk kruispunt. Er was natuurlijk lang niet zoveel verkeer als tegenwoordig. Maar toch ging ’t niet altijd goed met het verkeer. De winkelstraten waren nog niet autoluw zoals nu het geval is. In maart 1929 gebeurde er onder andere een ongeval vlak voor de deur, de Leidsche Courant maakte hier melding van (links). In augustus datzelfde jaar gebeurde er nog een ongeval, daar raakte de pui beschadigd meldt het Nieuwsblad in Gorinchem (rechts).

a2708805-3f8c-c96e-f846-7ed8eb07eab7

Rond 1930 ziet de herenmodezaak er als volgt uit:

Petra Lemmers - Oude herenmodezaak Jan Worm, 1930
Herenmodezaak Jan Worm rond 1930 – foto Petra Lemmers

Vervolgens wordt op 20 oktober 1931 op de hoek Gasthuisstraat / Arkelstraat een nieuw pand geopend dat Worm heeft laten bouwen, de architect was L. Groen uit Alkmaar, met opzichter-architect J. de Bie uit Gorinchem. De bouw heeft maanden geduurd, op 23 oktober 1931 vermeldt de Nieuwe Gorinchemse Courant dat na 8 maanden de houten schutting eindelijk wordt verwijderd en het nieuwe pand speciaal voor heeren- en jongensmode ingericht is.

Op onderstaande foto zien we de entree. Het pand was voorzien van stalen ramen, uiteraard zijn die door de Vries Robbé uit Gorinchem geleverd. Het pand is modern uitgevoerd en heeft allure zoals op onderstaande foto te zien is.

Hier onder een advertentie voor de zaak van Jan Worm met een tekening van het (toen nog relatief nieuwe) pand op de hoek van de Gasthuisstraat / Arkelstraat. Deze advertentie komt uit het boekje ‘Mooi Gorinchem’ uitgegeven in augustus 1934. Op de tekening doet het pand een stuk grootser aan dan de werkelijkheid is.

Jan Worm - Advertentie Mooi Gorinchem 1934

Ook zoon Gerard komt in deze periode in de zaak werken, hij start in 1934. Jan zelf blijft tot 1948 werkzaam in de zaak. In 1948 wordt Jan Worm ook nog even in het zonnetje gezet en benoemd tot ‘lid van verdienste’ tijdens de algemene ledenvergadering van een inkoopcombinatie van Herenmode- en Confectiebedrijven.

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 28051948
Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 28/05/1948
Bidprentje Jan (J.B.B.M.) Worm (1876 - 1952)

Gerard en Wim nemen het stokje dan volledig over. Jan Worm kon niet erg lang van zijn pensioen genieten, hij overleed op 21 februari 1952 op 75-jarige leeftijd en werd op de R.K. begraafplaats aan de Arkelse Onderweg begraven. Zijn vrouw was al enkele jaren daarvoor, op 20 juni 1950, overleden.

Een in Gorinchem nog bekende naam die ook bij Jan Worm werkte was Theus Hage, hij heeft jarenlang in de zaak gewerkt. Theus, geboren op  17 juni 1926, was enig kind en een markante man. Op onderstaande foto (begin jaren ’50) van een jubileum (vermoedelijk het 50-jarig bestaan in 1953) staat hij in het midden van personeel in de dameszaak.

Dameszaak Jan Worm - Zittend Jan Worm, links staand Gerard Worm, Theus Hage in het midden
Dameszaak Jan Worm – jubileum, vermoedelijk 1953

Links op deze foto staat Gerard Worm, zittend op de stoel Wim Worm, zijn vrouw Nel staat achter hem. Theus Hage staat in het midden met handen op de rug. Helemaal rechts in de lichte jurk staat Wil Mes. Rechts naast Gerard Worm staat Maartje de Leeuw. Het jongetje is vermoedelijk Gerrit Worm (voorheen Geertje, de jongste zoon van Wim Worm). Achter hem staat Adri Killian en naast haar (dus rechts van Theus Hage) staat Sjaan van der Giessen. De dame helemaal achteraan aan de linkerkant is nog onbekend.

Jubileumfoto Jan Worm (50 jaar) met namen

Onderstaande foto is weer van een tijdje later. De herenmodezaak met achter de toonbank Theus Hage en Wim Worm, de dame is Mw. Van Rosmalen – Mooreen. Deze foto is van eind jaren ’60.

Jan Worm - Interieur winkel met Theus Hage, Wim Worm en onbekende dame

Het ging de zaak nog steeds voor de wind; in de Gasthuisstraat werd het aangrenzende pand aangekocht waar voorheen firma ‘Simon de Wit’ was gevestigd, het pand is nog een tijdje verhuurd geweest aan firma Palthe, toen zij verhuisden naar de overkant van de Gasthuisstraat was het tijd om de zaak uit te breiden.

Gasthuisstraat richting Hoogstraat met Simon de Wit Jan Worm Paradijsvogel en Monopole en pothuis

Het pand werd verbouwd en bij het hoekpand Gasthuisstraat – Arkelstraat getrokken. De benedenpui werd vernieuwd met onder andere een grote etalageruit, omlijst met koper. Boven de etalageruit werd een brede koperen rand aangebracht, daarboven een drietal groenige ruiten. In augustus 1967 werd de verbouwde zaak geopend.

Een foto van de nieuwe pui is hier onder te zien. Voor de zaak staat een groot ANWB bord om het verkeer, afkomstig van de veerpont Buiten de Waterpoort, de juiste richting op te sturen. Links van Jan Worm zit het Katholiek Militair Tehuis (in het voormalige hotel Monopole).

Petra Lemmers - Heropening herenmodezaak Jan Worm, 1967 (exterieur)
Petra Lemmers - Heropening herenmodezaak Jan Worm, 1967 (2) - kopie
Interieur vernieuwde herenmodezaak (1967) – Foto Petra Lemmers
Petra Lemmers - Heropening herenmodezaak Jan Worm, 1967 (interieur 1)
Interieur vernieuwde herenmodezaak (1967) – Foto Petra Lemmers

Op bovenstaande foto is de pas heropende zaak te zien, de winkel staat vol bloemstukken. Aan de kapstok hangt een hoge herenhoed. Achter de kapstok hangt een prent van de stad Gorinchem (reflectie is in de spiegel te zien).

In Gorinchem waren ook met regelmaat veemarkten, deze zorgden voor veel drukte in de stad. De handelende boeren kwamen ook regelmatig voor een pet de zaak van Worm binnen (natuurlijk met vieze voeten). Om de parketvloeren niet al te vies te laten worden werd dan op de marktdagen zaagsel gestrooid over de vloer, zo was het beter schoon te houden. De parketvloer werd overigens goed onderhouden. Elke zaterdag na sluitingstijd werd deze door Theus Hage geboend.

Leuk om te weten is ook dat Ridder van Rappard, burgemeester van Gorinchem, ook regelmatig kwam winkelen bij Jan Worm samen met zijn vrouw. Dames die in de herenmodezaak kwamen werden een kruk aangeboden waar ze even rustig op konden gaan zitten terwijl de man ging passen.

Het personeel dat bij Worm werkte kreeg ook 10% korting op aankoop van kleding. Maar er werd niet alleen kleding verkocht. Er werden ook dingen verhuurd. Jan Worm verhuurde bijvoorbeeld ook hoge hoeden. Toen Hannie Ermstrang in de periode 1958-1962 bij Jan Worm winkelmeisje was ging dat op de volgende wijze. Wanneer de hoge hoeden terug gebracht werden moesten die weer glad gestoomd worden.
Op een gasstelletje werd in een keteltje met tuit water gekookt tot er stoom uit kwam dan draaide ze de hoed door de stoom en met een gladde borstel werd met de pool mee de hoed glanzend gestreken. Dan was de hoed klaar voor de volgende huurder.

De etalage van de kledingzaak van Jan Worm op de hoek van de Gasthuisstraat-Arkelstraat in 1967
Etalage winkel hoek Gasthuisstraat – Arkelstraat (1967) – Foto Reg. Archief Gorinchem

Eind jaren ’60 heeft mijn tante, Frans van Baalen – de Kuiper, ook een tijdje in de dameszaak van Worm gewerkt, hier nog een tweetal foto’s uit die periode.

Frans van Baalen - de Kuiper bij Jan Worm (1)
Frans van Baalen – de Kuiper bij Jan Worm
Frans van Baalen - de Kuiper bij Jan Worm (2)
Frans van Baalen – de Kuiper bij Jan Worm (damesafdeling)

Uiteindelijk sluiten de deuren van de winkels in 1974. De zaak houdt een opheffingsuitverkoop eind 1973 en dan is het klaar. Er is geen opvolger om de zaak voort te zetten (Gorcumse courant, 17/01/1974)…..

Opheffingsuitverkoop november 1973
Advertentie 30-11-1973 – Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken)
Opheffing Jan Worm
Artikel januari 1974 (Hannie van Wijk – Ermstrang)

Nadat de zaak gesloten is betrekt de firma Sommer het pand op de hoek van de Arkelstraat/Hoogstraat. Theus Hage zet zijn carrière in de modewereld voort en gaat bij de firma Hamberg werken aan de overkant van de straat. Hoe het de rest vergaan is is me niet bekend……

Hoek Arkelstraat-Hoogstraat - Sommer.jpeg
Firma Sommer heeft zijn intrek genomen in het voormalige pand van Jan Worm (foto Reg. Archief Gorinchem)

In de Facebook groep Oud Gorinchem kwamen verschillende foto’s langs van leden die nog artikelen van Jan Worm in hun bezit hadden, hier een selectie van de foto’s:

Wim Worm, onbekende dame, Gerard Worm - soupertje als afscheid ten huize van de failie Worm
Foto van een afscheidsdiner met Wim Worm, Maartje de Leeuw en Gerard Worm
Label specially made for Jan Worm Gorinchem
Kledinglabel – Specially made for Jan Worm Gorinchem
Nota Jan Worm uit 1941 (van fam. van Cleef)
Nota Jan Worm 1955
Rekening van Jan Worm, gedateerd 30 januari 1955 voor een japon. Deze maandrekening is op naam van Boulonois met adres Vischmarkt 3 uitgeschreven.
img_3007
Nota voor een japon van mw. Ermstrang. December 1960.
Bedankkaart huwelijk Marijke (M.A.) Lemmers - Worm en P. Lemmers juni 1962
Bedankkaart voor belangstelling van het huwelijk van Marijke Worm en P. Lemmers (1962)
Envelop Jan Worm gericht aan Hannie Ermstrang
Envelop uitnodiging sollicitatie bij Jan Worm – oktober 1958
Uitnodiging sollicitatie Jan Worm - Hannie Ermstrang oktober 1958
Uitnodiging sollicitatie Hannie Ermstrang bij Jan Worm – oktober 1958

Hannie werd aangenomen en werkte in de periode 1958-1961 als winkelmeisje in de Herenmodezaak bij Jan Worm. Om klanten op de juiste manier te helpen werd een boekje gegeven “Waarmee kan ik u dienen?” met daarin etiquette hoe men klanten behoorde te benaderen. Dit vonden de heren Worm erg belangrijk. Hier nog een paar foto’s van het boekje dat Hannie heeft ontvangen. Het juist benaderen van de clientèle, het kennen van de klant was een erg belangrijk onderdeel van het inwerkproces.


Nog een leuke anekdote aangaande “Jan Worm” uit het blad van de historische vereniging Den Ouden Dijk uit Herwijnen uit 1998:

Anekdote Jan Worm - historische vereniging Den Ouden Dijk, Herwijnen 1998

Hier volgen nog een aantal losse foto’s waarop de winkels van Jan Worm (deels) zichtbaar zijn. De foto’s komen veelal van Facebook, uit het Regionaal Archief Gorinchemen uit mijn eigen verzameling.

Etalage Jan Worm hoek Hoogstraat Arkelstraat F10970.1
Damesmode zaak Jan Worm op de hoek van de Arkelstraat en Hoogstraat (Reg. Archief Gorinchem)
Hoogstraat Arkelstraat bij winkel Jan Worm
Twee dames met kinderen op de hoek van de Gasthuisstraat Arkelstraat. De rechtse dame is Bep van der Gaag.
1658208_894313570603124_6727768714116281925_o
Twee kinderen op de hoek Gasthuisstraat Arkelstraat (zie ook vorige foto)
Ansichtkaart - Hoogstraat (In den Paradijsvogel, Jan Worm).jpg
De Hoogstraat, gezien vanuit Gasthuisstraat. Links Jan Worm met fietsenrek met opschrift “Hoeden Petten Jan Worm”
Arkelstraat (19) met Jan Worm
Arkelstraat in noordelijke richting. Rechts is de winkel van Jan Worm op de hoek van de Hoogstraat te zien.
Herenmodezaak Jan Worm.jpg
Hoek Gassthuisstraat / Arkelstraat
De damesmodewinkel van Jan Worm en dit keer de etalages aan de Hoogstraat, je ziet het trottoir al een beetje schuin oplopen ten opzichte van de pui. 1970
De damesmodewinkel van Jan Worm in 1970 bij avond. Goed verlicht door meer dan 20 spots. We zien de etalages aan de Hoogstraat, het trottoir loopt al een beetje schuin op ten opzichte van de pui.
Etalage Wala F11024.1
Avondfoto Wala, de lingeriewinkel van Jan Worm in de Arkelstraat (foto Reg. Archief Gorinchem)
F10963.1 De etalage van lingeriewinkel Wala van Jan Worm in de Arkelstraat. 1967
Wala, de lingeriewinkel van Jan Worm in de Arkelstraat (foto Reg. Archief Gorinchem)
Ansichtkaart - Arkelstraat met firma van der Donk, Wala Mode (Jan Worm).jpg
De Arkelstraat, met rechts de zaak van Worm “Wala”
Herenzaak, hoek Gasthuisstraat – Arkelstraat
14358885_546714448846730_2049821353019301057_n
Straatfoto gemaakt op de Hoogstraat in Gorinchem. Aan de rechterzijde op beide hoeken de zaken van Jan Worm.
Twee jongens passeren zaak van Jan Worm (hoek Arkelstraat Gasthuisstraat)

Bestuur Gorcumse processie naar den Briel met Wim Worm (foto 16 juni 1936).JPG
Wim Worm, als onderdeel van het bestuur van de Gorcumse processie naar den Briel (1936) – Regionaal Archief Gorinchem.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog adverteerde Jan Worm ook op de voorkant van het jaarboek Katholiek Gorinchem (1942 – 1943)
Rechtsonder op deze staan een vermelding van Jan Worm als lid van het kerkbestuur
(Foto Anneke de Klerk, juli 2019)
Jan Worm, kerkmeester R.K. Kerk 1943 - uit het jaarboek katholiek Gorinchem uit 1943
Jan Worm vermeld als kerkmeester in het jaarboek katholiek Gorinchem uit 1943

Klerenhanger Jan Worm, foto Annet Stolk, Facebook
2018-06-17 21_10_34-WO2 - 19430621 - Luchtbeschermingsdienst - Brief indeling EHBO ploegen (2).jpg _

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Gerard Worm ook ingedeeld als E.H.B.O’er in Blokploeg 4, zo blijkt uit een schrijven uit 1943 ten aanzien van de indeling van de E.H.B.O. ploegen van de Luchtbeschermingsdienst:In de begeleidende brief stond dat ze bij luchtalarm niet in actie hoefden te komen, alleen bij bominslagen in of nabij hun blok.

In november 2019 ontving ik dit kaartje dat ooit door Wim Worm is verstuurd.
(p.f. staat voor prettige feestdagen)
Pet - Jan Worm (was van Jan Pieter Weverling, Tuinstraat, overleden 1977)
Een pet die door firma Jan Worm verkocht is. De deftige hoge hoeden kom je regelmatig tegen, daar waren mensen natuurlijk zuinig op, ze zaten in een stevige kartonnen hoedendoos om ze netjes te houden, maar de gewone petten … die zie je maar heel zelden. Ze werden gebruikt en verdwenen bij het afval. Dit exemplaar is ooit van Jan Weverling geweest die als kolenschepper in de kazernes gewerkt heeft.
Hoed Jacob Romijn (Jan Worm) – Foto’s Facebook / Jacco van der Vliet

– Barry van Baalen

Met dank aan: Petra Lemmers, Hannie van Wijk, Marcel Klijn, Frans van Baalen, Leen van Andel, Regionaal Archief Gorinchem.