Reclame en promotie De Vries Robbé & Co

Natuurlijk werd er, om de zaken te bevorderen, ook veel aan promotie gedaan. Op veel van de werken stond een bord (of hing een vlag) met de firmanaam. Ook werden er verschillende (technische) boeken uitgegeven door medewerkers van De Vries Robbé en werd er veel geadverteerd.

Ook werd er deelgenomen aan vakbeurzen met een eigen stand.

Expo Brussel (1910)

Nederlandse inbreng op de Expo Brussel in 1910 (afbeelding https://www.willemsmithistorie.nl/)

Op bovenstaand kaartje zijn de Nederlandse stands te zien op de Expo in 1910 in Brussel, links naast ‘Gebr. Stork & Co’ is een klein stukje ruimte voor De Vries Robbé gereserveerd. De Nieuwe Courant schreef op 15 juli 1910 “De firma De Vries Robbé en Co. te Gorinchem stelt foto’s tentoon van verschillende ijzerconstructies door haar uitgevoerd, o.a. het dak van de gevangenis te Haarlem.”

Overige promotie

Reclame De Vries Robbe - Boekje Gorinchem door H.A. Ravenswaaij - 1925.jpg

Advertentie van de Vries-Robbé uit 1925, deze stond op de achterzijde uit een boekje ter promotie van Gorinchem

Affiche van de Vries Robbe & Co. met een klinknagel (ongeveer jaren 1930), een ontwerp van Wim van Andringa de Kempenaer (zie rechts onder)
Reclamebord Cassandre, foto Facebook – Gorcums Museum

Begeleidende tekst bij bovenstaand reclamebord:

“een reclamebord voor De Vries Robbé & Co uit ongeveer 1930.
De Fransman Cassandre, pseudoniem voor Adolphe Jean-Marie Mouron (1901-1968) verwierf een grote naam met zijn ontwerpen voor reclamedoeleinden. Een ontwerp van Cassandre gaf aan een bedrijf internationale allure. Zijn design is doorgaans eenvoudig, maar geraffineerd van opzet. De ’balk’ van het Gorcumse staalconstructiebedrijf De Vries Robbé & Co is daarvan een voorbeeld.”

Brandweertentoonstelling Rotterdam (1930)

Vooruitstrevende technieken werden ook ingezet om de kwaliteit en veiligheid van de producten aan te tonen. Een mooi moment om de veiligheid te tonen aan het publiek was de Internationale Brandweertentoonstelling in 1930 te Rotterdam.

IMG_20160727_140409.jpg

Een gebouw van 10 x 10 meter, van twee etages werd op locatie van de beurs (juli / augustus dat jaar) opgebouwd, dat gebouw zou onderworpen worden aan een aantal brandproeven en moeten aantonen dat de constructie van het gebouw een ongekende veiligheid zou geven. Ook toen was men zeer bewust bezig om brandvertragende oplossingen te bedenken. Dit moet voor de betrokken partijen een behoorlijk kostbare (en spectaculaire) showcase zijn geweest!

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 14-08-1930 Vries Robbe brandproef
Brandproeven in Rotterdam (1930)

Bovenstaande foto is van de brandproef op die Internationale Brandweer-tentoonstelling (I.B.T.) in 1930 te Rotterdam. Het gebouw van 10 x 10 meter was in samenwerking met Betondak N.V. uit Arkel ontwikkeld. Natuurlijk een stevige stalen geraamte van de Vries Robbé, vloeren van “Arkelblokken” (zie onderstaande foto van de constructie van het gebouwtje), er was een trappenhuis met branddeuren en … de stalen ramen kwamen natuurlijk van de Vries Robbé

Brandweertentoonstelling 1930, Arkelblokken

Deze brandproef had een aantal onderdelen:

  • De Bovenruimte onderging een ‘middelmatige proef’, wat inhield dat het een uur lang aan 1000 graden Celsius blootgesteld werd
  • De Benedenruimte onderging ‘zware proef’, wat inhield dat het twee uur lang aan 1000 graden Celsius blootgesteld werd
Brandweertentoonstelling 1930, bouw

De resultaten van de proeven zijn me (nog) niet bekend, evenals op welke wijze dit effect had op de verkoop van de oplossingen van de Vries Robbé / Betondak.


Monogram De Vries Robbe
Monogram d.V.R. de Vries-Robbé (door Gerrit Thomas Rietveld) rond 1936 (via http://centraalmuseum.nl/)
Reclametekening op papier - Inkt - de Vries Robbé - 1937
Reclametekening op papier (1937) – Inkt – de Vries Robbé door Eduard Hellendoorn (via http://www.eduard-hellendoorn.nl)
11059722_10205860175338010_763303542288581840_o.jpg
Reclame d.d. 7 maart 1938 uit het Rotterdamsch Nieuwsblad
Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 10, 1938, no 1, 04-08-1938
Prijsvraag uit het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 10, 1938, no 1, 04-08-1938
De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 53, 1938, no 49, 09-12-1938
Uitslag prijsvraag embleem De Vries Robbé; De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 53, 1938, no 49, 09-12-1938
Algemeen Handelsblad 27-03-1939 - In Gorinchem staat een pers
Advertentie Algemeen Handelsblad 27 maart 1939
De Gorinchemse vraagbaak geeft antwoord (Uitgave Boekhandel Stein juli 1948) - pagina 19 - Reclame De Vries Robbe.jpg
Reclame van De Vries Robbe uit het boekje ‘De Gorinchemse vraagbaak geeft antwoord!’ uitgegeven in juli 1948 door Boekhandel Stein uit Gorinchem.
resolve (1)
Reclame de Vries Robbé 1971-1973 (Hoogspanningsmasten Sliedrecht)
resolve2
Reclame de Vries Robbé 1971-1973 (Veemarkthallen Leeuwarden)
reclame-de-vries-robbe-balansramen-begin-jaren-1970
Reclame ‘Balansramen’ De Vries Robbe begin jaren 1970
standaard-modellen-geperste-stalen-deurkozijnen-de-vries-robbe
Reclamefolder De Vries Robbe & Co. geperste stalen deurkozijnen

Bovenstaande catalogus “Bruggen” is vermoedelijk begin jaren ’30 uitgegeven – bron Zwiggelaar Auctions.

ijzerconstructies-de-vries-robbe-reclame
Reclame De Vries Robbe & Co Ijzerconstructies
vries-robbe-emaille-bord
Emaillen bord Metalen ramen De Vries Robbe & Co. Gorinchem
Geëmailleerd reclamebordje van 17 cm X 24 cm van De Vries Robbe
Geëmailleerd reclamebordje van 17 cm X 24 cm van De Vries Robbe met de tekst “Steel Windows De Vries Robbe & Co Gorinchem Holland”, een ontwerp van W. van Andringa de Kempenaer – Foto Rita Overweel
20130921_114525
Emaille reclamebord, zicht op een kanaal met boten door de stalen ramen van De Vries Robbe. Ontworpen door W. van Andringa de Kempenaer (periode ~ 1935 – 1945).

Reclamesleutel Erres Radiatoren (jaren ’30 ?) – 17 x 5 cm.

A.W. de Goey, leider van de afdeling Stalen Ramen bij de Vries Robbé schreef in 1936 een handboek voor de constructie en toepassing van stalen ramen, deuren, wanden, glasfronten en dergelijke. Het boek werd uitgegeven via N.V. Uitgevers-Mij. “Kosmos” uit Amsterdam, een ‘proefpagina’ werd uitgegeven als teaser voor het boek.

A.W. de Goey - proefpagina Het Stalen Raam (1936)
A.W. de Goey - proefpagina Het Stalen Raam (1937)

Natuurlijk spreidden verschillende medewerkers ook hun kennis ten toon, zoals J. Wieland met een aantal technische publicaties: Stalen ramen en deuren (1952), Metalen gevels, ramen en deuren (1967) en Aluminium in de gevel (1956). Hier onder een artikel uit het Algemeen Handelsblad uit 1952:

Algemeen Handelsblad 27-11-1952, uitgave J. Wieland – Stalen ramen en deuren.