Linge II Zuid, een kans voor Gorinchem!

In september 2020 kwam het terrein Linge II Zuid te koop via het Rijksvastgoedbedrijf. Een voormalig stuk industrieterrein van de Vries Robbé. Op het noordelijk deel van het terrein zijn de Rotonde, het Schaftlokaal en een aantal Betondak lantaarnpalen als industrieel erfgoed geplaatst (meer informatie). Naast een aantal bedrijven staan er op het terrein verscheidene verwaarloosde loodsen.

Loodsen in augustus 2020

Het terrein zal openbaar verkocht worden, Stichting Erfgoed de Vries Robbé heeft als cadeau voor de stad een mooi plan laten ontwikkelen. Een plan waarin verscheidene thema’s in Gorinchem gecombineerd kunnen worden. Parkeergelegenheid, een theater, behoud van industrieel erfgoed, een parkfunctie, horeca, een theatermuseum, watersport op de Linge, een klimwand, bibliotheek of een heuse bierbrouwerij en misschien is er meer te combineren op deze locatie wanneer het opnieuw ontwikkeld wordt. Misschien wordt het wel één van de mooiste plekken van onze stad, een plek voor cultuur en verbintenis. Deze video geeft een impressie wat het zou kunnen worden.

De Nieuwste Doelen

We hadden vroeger het theater in De Doelen in de Molenstraat. Dit werd vervangen door De Nieuwe Doelen, in de Haarstraat. Dat theater moest enkele jaren geleden sluiten. Er is in de stad nog een sterke behoefte aan een theater dat ook grotere producties kan herbergen, dus werd het tijd voor …. “De Nieuwste Doelen“!

Het plan is begin september 2020 in een brainstormsessie met geïnteresseerden besproken op initiatief van lokale politieke partijen.

Mooi aan het plan vind ik dat het industrieel erfgoed behouden kan worden en een nieuwe functie krijgt (de loods op het terrein, ontworpen door architect Dirk Roosenburg). In het land zijn veel ontwerpen van Roosenburg als rijksmonument behouden. Hij werkte regelmatig met de Vries Robbé samen, onder andere het voormalige kantoor van de Vries Robbé (gesloopt) en de ambachtsschool aan de Vries Robbéweg (gesloopt) waren ook door hem ontworpen. Zover ik weet is er geen industriële loods van zijn hand als monument behouden.

Naast de erfgoeddiscussie worden ook een aantal langslepende kwesties zoals het theater en parkeerprobleem in het gepresenteerde plan ‘beetgepakt’. Ik hoop dat het initiatief een kans krijgt en de gemeente kan helpen het mogelijk te maken.

….. of is dit juist de kans om hier een HBO opleiding te stichten met woonruimte voor studenten?

Persoonlijk vind ik het plan van St. Behoud Erfgoed de Vries Robbé het mooiste plan dat ik in jaren gezien heb voor onze stad!


Nadat eerst een bericht verscheen dat de verkoop niet in december 2020 zou plaatsvinden, maar in januari 2021 verscheen onderstaand bericht op 12 december 2020 in het Algemeen Dagblad Rivierenland. Het terrein is uit de verkoop gehaald door de gemeente.

Iets later verscheen bovenstaand artikel in de krant.

In Maart 2021 werd het verder uitgewerkte plan gepresenteerd door Roy Grunewald en John Stoop vanuit theater Peeriscoop.
Algemeen Dagblad 03-04-2021

Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat …… Woningbouw zou enorm zonde zijn op die plek, zeker omdat het voormalige De Vries Robbéterrein aan de Arkelsedijk al getransformeerd wordt voor wonen.

Hopelijk wordt de invulling van Linge II Zuid mooi, en wordt er rekening gehouden met een stukje industrieel erfgoed, respect voor de vesting (Gorinchem is natuurlijk als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie ook genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed) en wordt er een plan ontwikkeld voor alle Gorcumers!