Linge II Zuid, een kans voor Gorinchem!

In september 2020 kwam het terrein Linge II Zuid te koop via het Rijksvastgoedbedrijf. Een voormalig stuk industrieterrein van de Vries Robbé. Op het noordelijk deel van het terrein zijn de Rotonde, het Schaftlokaal en een aantal Betondak lantaarnpalen als industrieel erfgoed geplaatst (meer informatie). Naast een aantal bedrijven staan er op het terrein verscheidene verwaarloosde loodsen.

Loodsen in augustus 2020

Het terrein zal openbaar verkocht worden, Stichting Erfgoed de Vries Robbé heeft als cadeau voor de stad een mooi plan laten ontwikkelen. Een plan waarin verscheidene thema’s in Gorinchem gecombineerd kunnen worden. Parkeergelegenheid, een theater, behoud van industrieel erfgoed, een parkfunctie, horeca, een theatermuseum, watersport op de Linge, een klimwand, bibliotheek of een heuse bierbrouwerij en misschien is er meer te combineren op deze locatie wanneer het opnieuw ontwikkeld wordt. Misschien wordt het wel één van de mooiste plekken van onze stad, een plek voor cultuur en verbintenis. Deze video geeft een impressie wat het zou kunnen worden.

De Nieuwste Doelen

We hadden vroeger het theater in De Doelen in de Molenstraat. Dit werd vervangen door De Nieuwe Doelen, in de Haarstraat. Dat theater moest enkele jaren geleden sluiten. Er is in de stad nog een sterke behoefte aan een theater dat ook grotere producties kan herbergen, dus werd het tijd voor …. “De Nieuwste Doelen“!

Het plan is begin september 2020 in een brainstormsessie met geïnteresseerden besproken op initiatief van lokale politieke partijen.

Mooi aan het plan vind ik dat het industrieel erfgoed behouden kan worden en een nieuwe functie krijgt (de loods op het terrein, deze zou zijn ontworpen door architect Dirk Roosenburg). In het land zijn veel ontwerpen van Roosenburg als rijksmonument behouden. Hij werkte regelmatig met de Vries Robbé samen, onder andere het voormalige kantoor van de Vries Robbé (…. gesloopt) en de Ambachtsschool aan de Vries Robbéweg (…. ook gesloopt) waren ook door hem ontworpen. Zover ik weet is er geen industriële loods van zijn hand als monument behouden.

Misschien oogt de loods niet als bijzonder, maar met de ontwikkelingen van “De vleugels van de stad” zullen de industriele gebouwen aan de Arkelsedijk en Schelluinsestraat verdwijnen. Staaldraadkabelfabriek Den Haan is al volledig verdwenen. Wanneer ook dit deel verdwijnt is het industriële verleden van Gorinchem zorgvuldig uitgewist. Is dat wat we werkelijk willen? Ik zou het jammer vinden.

Naast de erfgoeddiscussie worden ook een aantal langslepende kwesties zoals het theater en parkeerprobleem in het gepresenteerde plan ‘beetgepakt’. Ik hoop dat het initiatief een kans krijgt en de gemeente kan helpen het mogelijk te maken.

….. of is dit juist de kans om hier een HBO opleiding (die aansluiting heeft bij de bedrijven in de stad) te stichten met woonruimte voor studenten (en horeca, versterkt elkaar dan 😁).

Persoonlijk vind ik het plan van Stichting Behoud Erfgoed de Vries Robbé het mooiste plan dat ik in jaren gezien heb voor onze stad! Het is natuurlijk maar een suggestie, er zijn vast ook nog mooie andere manieren om het terrein opnieuw in te richten.

Ik denk wel dat het goed is met veel zaken rekening te houden.

Het gebied Linge II ligt strak tegen de bufferzone van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies (zie
kaart hieronder – link) in het voormalig glacis van vesting Gorinchem.

Link betreffende de regelgeving voor bescherming:
https://www.werkplaats-
waterlinies.nl/samenwerken/open+projecten/1335396.aspx


Nadat eerst een bericht verscheen dat de verkoop niet in december 2020 zou plaatsvinden, maar in januari 2021 verscheen onderstaand bericht op 12 december 2020 in het Algemeen Dagblad Rivierenland. Het terrein is uit de verkoop gehaald door de gemeente.

Iets later verscheen bovenstaand artikel in de krant.

In Maart 2021 werd het verder uitgewerkte plan gepresenteerd door Roy Grunewald en John Stoop vanuit theater Peeriscoop.
Algemeen Dagblad 03-04-2021

Het is me onduidelijk hoe het nu precies verder gaat …… Woningbouw zou enorm zonde zijn op die plek, zeker omdat het voormalige De Vries Robbé terrein aan de Arkelsedijk al getransformeerd wordt voor wonen. Later volgt ook de Schelluinsestraat in het stedelijk transformatieproject ‘De vleugels van de stad’.


Kaartje van het de Vries Robbé terrein op het hoogtepunt
(Uit folder De Vries Robbé & Co N.V. Gorinchem)

1) Constructiewerkplaatsen, lasserij en montageterrein. → reeds gesloopt
2) Stalen ramen- en deurenfabriek. → Plan Arkelsedijk, gaat verdwijnen
3) Aluminium ramen- en deurenfabriek. → Plan Arkelsedijk, gaat verdwijnen
4) Radiatorenfabriek. → Plan Arkelsedijk, gaat verdwijnen
5) Centraal magazijn. → kan nog gered worden!
6) Ontvangstgebouw (rotonde) en schaftlokaal. → Verplaatst naar overzijde Linge (rijksmonument)
7) Hoofdkantoor (1928) De Vries Robbé → reeds gesloopt


Op 3 februari 2022 vergaderde de gemeenteraad over de invulling van het terrein. Er is een nota van uitgangspunten, deels gebaseerd op de enquête uit 2021, die nogal aanstuurde op “wonen” als functie. Er lijkt in het proces weinig ruimte te zijn voor erfgoed, cultuur en natuur. Parkeren lijkt een belangrijker thema te zijn net als woningen in midden / hoger segment. Verschillende partijen willen graag na de gemeenteraadsverkiezingen besluiten nemen (lijkt me verstandig om dit -goed- te doen).

De stukken van de vergadering van 3 februari 2022 zijn hier te vinden. Wel een beetje jammer dat een bijlage miste (opmerking van SP, een document over de Oude Hollandse Waterlinie ontbrak), daarnaast staat er alleen een conceptversie van het cultuurhistorisch onderzoek van Steenhuis Meurs bij de stukken! En geven raadsleden ook aan dat er te weinig tijd was om alle stukken door te nemen (terwijl de stukken al langer beschikbaar waren bij de gemeente).

Conceptrapport Steenhuis Meurs

Ik kan de vergadering helaas niet opnemen op deze pagina, ik kan ‘m niet downloaden (de site van de gemeente geeft een error dat de video niet veilig kan worden gedownload), dus hier een link naar de vergadering om terug te kijken: https://gemeentegorinchem.connectedviews.nl/SitePlayer/gemeente_gorinchem?session=110807

Ik krijg met de sessie van 3 februari het nare gevoel dat de gemeenteraad een besluit gaat nemen op basis van onvolledige en niet definitieve informatie (om onduidelijke reden willen ze deze maand een besluit nemen). Deze bijzondere plek verdient het om een zorgvuldig proces voor de invulling te krijgen, zo’n kans krijgen we als stad ongeveer eens in de 100 jaar.

Hopelijk wordt de invulling van Linge II Zuid mooi, en wordt er rekening gehouden met een stukje industrieel erfgoed (kunnen we straks het verhaal van De Vries Robbé nog goed vertellen? Wat laten we na?), respect voor de natuur en onze vesting (Gorinchem is natuurlijk als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie ook genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed) en wordt er een plan ontwikkeld voor alle Gorcumers!

Artikel d.d. 3 maart 2022, Algemeen Dagblad

Update 04-03-2022

In het Algemeen Dagblad verscheen bovenstaand artikel; in de kaders voor de herontwikkeling is nu meegenomen dat de loods op Linge II Zuid behouden moet worden. Een mooie eerste stap om het industriële erfgoed te behouden. Er zijn vast veel mooie mogelijkheden om het gebouw te transformeren voor wonen, werken of culturele invulling. Ik ben erg benieuwd hoe het de komende jaren vorm zal gaan krijgen. Dit vind ik persoonlijk al een mooie eerste stap, daarmee kan het verhaal van De Vries Robbé nog verteld worden in Gorinchem.

Advertentie